โครงการ 1 อิ่ม

” จากวันหนึ่งที่ กสศ.เล่าถึงปัญหาของเด็ก ๆ
หลายแสนคนที่ต้องอดมื้อกินมื้อและไม่ได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอในช่วงปิดเทอมที่ยาวขึ้น
จากวิกฤติโควิด19 ตอนนี้ และทาง Dr.JiLL
ก็ได้เล่าถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นอีกพลัง
ที่อยากจะร่วมเติมเต็มมื้ออาหารที่ขาดหายไป
ของเด็กๆในครั้งนี้
ขอบพระคุณแทนน้องๆทุกคนมากครับ
ที่ทุกอย่างพอเหมาะพอดี 🙂 “

” โครงการ 1 อิ่ม “ 

Dr JiLL PLUS × พี่ตูน Bodyslam
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย
Dr.JiLL PLUS
ทุกขวด ร่วมเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กๆ

” โครงการ 1 อิ่ม ” คือ ?

” 1 อิ่ม ” เป็นโครงการแรกที่ Dr.JiLL ตั้งใจตอบแทนสังคม นำโดย ” พี่ตูน บอดี้สแลม “ (อาทิวราห์ คงมาลัย) เป็นกระบอกเสียงแคมเปญของโครงการนี้ จุดประสงค์ของโครงการคือช่วยเหลือเรื่องอาหารโภชนาการแก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน โดยที่มาของโครงการเริ่มมาจากมีเด็ก ๆ ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ต้องพึ่งอาหารกลางวันจากโรงเรียน แต่เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด – 19 ทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นต้องหยุดเรียนอยู่บ้านส่งผลให้ไม่มีอาหารรับประทานตามหลักโภชนาการ เด็กๆที่ขาดแคลนมากถึงขึ้นรับประทานข้าวกับเกลือเลยก็มี พวกเราเชื่อว่าแม้ไม่มีวิกฤตโรคระบาดนี้ ประเทศไทยก็ยังคงมีเด็กจำนวนมากที่ขาดการเข้าถึงของโอกาส รอคอย และต้องการความช่วยเหลืออยู่ พวกเราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง  ดร.จิล กับพี่ตูนขึ้น โครงการนี้พี่ตูนรับเป็นผู้ประสานงานส่งต่อให้องค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนให้ทั่วถึง ซึ่งถ้าเด็กๆได้รับอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้พวกเขามีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้าน

Happiness = ความสุข
Sharing = การแบ่งปัน
Imagination = การมีจินตนาการ
Susscess = ความสำเร็จ
Appreciation = การเห็นคุณค่า

โดยทุกการสั่งซื้อเซรั่ม dr.jill กล่องบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ Dr.JiLL PLUS (กล่องคุณคริส หอวัง) ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายพร้อมกับวันที่เริ่มโครงการ (1 มิถุนายน 2563) สังเกตสินค้าที่ร่วมรายการจะมีสติ๊กเกอร์โครงการติดอยู่ที่ด้านล่างของกล่องด้านคุณนิชคุณ หรเวชกุล คุณลูกค้าจะได้ร่วมบริจาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดร.จิล  1 กล่อง  = 1 อิ่ม = 1 มื้อและรับของที่ระลึกเป็นถุงผ้าพร้อมลายเซ็นต์พี่ตูน Bodyslam ทุกออเดอร์ พวกเราดีใจที่ได้ทำโครงการร่วมกับพี่ตูน ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หลาย ๆ คน รวมถึงน้อง ๆ เยาวชนทั้งทางด้านดนตรี ด้านความเสียสละ ด้านกีฬา และการวางตัวที่สุภาพอ่อนน้อม  พวกเราคาดหวังว่าความตั้งใจส่งอิ่มนี้ถึงน้อง ๆ จะได้ถึง 100,000 อิ่ม ภายในระยะเวลาโครงการ เพื่อให้น้อง ๆ ได้อิ่มท้อง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป และพวกเราหวังว่าลูกค้าได้อิ่มใจในการร่วมบุญกับ dr.jill และพี่ตูนกันนะคะ โครงการนี้ดำเนินการภายใต้ Dr.JiLL PLUS คำว่า ” PLUS ” ที่เพิ่มเข้ามา เพราะ ” เรามีนโยบายต้องการ PLUS สิ่งที่มากกว่าธุรกิจ คือ การตอบแทนสังคม ” ทีมงานได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับโครงการ 1 อิ่ม มาให้คุณลูกค้าด้านล่างนี้ด้วยค่ะ

Dr.JiLL PLUS มากกว่าธุรกิจ คือการตอบแทนสังคม

ชื่อโครงการ : ” 1อิ่ม ” (ONE GIVE) ร่วมเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กๆ

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ที่ส่งผลกระทบจนเกิดวิกฤตในวงกว้าง ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะด้าน สาธาณสุข ด้านการดำเนินชีวิตในสังคม และด้านเศรษฐกิจ โควิด19 ยังส่งผลกระทบไปยังเด็กและเยาวชน ที่ต้องหยุดเรียนเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ด็กๆเหล่นี้ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ที่ต้องมาพึ่งอาหารกลางวันที่โรงเรียน ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน ขาดการเข้าถึง1ในปัจจัย4 คือ อาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการจึงเป็นที่มาของ “โครงการ 1อิ่ม” (ONE GVE) ซึ่งเมื่อเด็กๆได้รับอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้พวกเขามีพัฒนาการที่หมาะสมในทุกด้าน เช่น Happiness = ความสุข / Sharing =การแบ่งปั้น/ Imagination = การมีจินตนาการ / Susscess = ความสำเร็จ Appreciation = การเห็นคุณค่า

วิธีการดำเนินการ การสั่งซื้อ เซรั่ม Dr.JiLL G5 ESSENCE PLUS ทุกๆขวด=1 อิ่มของน้องๆ ผู้ยากไร้ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ส่งต่อไปยังเยาวชนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์โครงการ 1อิ่ม เพื่อให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติได้มีอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตในทุกๆด้านของเยาวชน ในมื้อกลางวันขณะที่โรงเรียนปิด แต่เด็กๆยังต้องการมื้ออาหารเพื่อให้พวกเขาร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตตอนนี้ไปพร้อมๆกัน

เป้าหมายโครงการ 1อิ่ม ระดมทุน จัดหาค่าอาหารให้แก่เด็กๆยากจน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และสร้างเสริมความแข็งแรงทั้งร่างกาย สมอง และอารมณ์ พร้อมเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไป

การประชาสัมพันธ์โครงการ 1อิ่ม มีพี่ตูน บอดี้สแลม เป็นกระบอกเสียงหลัก และมีเหล่าดารา ศิลปิน ใน Dr.JiLL Family ร่วมเป็นกระบอกเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ รายการทีวีต่างๆ

ระยะเวลาโครงการ ” 1 อิ่ม “ เริ่ม 1 มิถุนายน –  ปัจจุบัน

Q : ” 1 อิ่ม ” = 1 มื้อ ใช่ไหม ?

A : ใช่ค่ะ

Q : ซื้อ dr jill 1 ขวดจะไปถึงเด็ก ๆ กี่บาท ?

A : 1 ขวด = 1 อิ่ม = 60 บาท  

Q : เงินที่ได้จะไปช่วยเหลือเด็กที่ไหนบ้าง ?

A : ทาง Dr.JiLL ส่งมอบเงินให้พี่ตูนประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ส่งถึงเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนค่ะ

Q : โครงการ 1 อิ่ม ต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะครบ ?

A : ทาง Dr.JiLL ตั้งใจมอบจำนวน 100,000 อิ่ม (1 อิ่ม = 60 บาท) ให้กับเด็ก ๆ ค่ะ

Q : หมดโควิด-19 เด็ก ๆ ยังจะได้อยู่ไหม ? / โรงเรียนเปิดแล้วเด็ก ๆ ยังต้องการความช่วยเหลือไหม ?

A : ยังมีเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนอาหารอยู่ พี่ตูนจะประสานงานส่งถึงเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนค่ะ

Q : อาหารที่เด็กได้รับมีอะไรบ้าง ?

A : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาหารในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันค่ะ

Q : หลังจากหมดโครงการนี้ ยังจะมีโครงการอื่น ๆ อีกไหม

A : ทาง Dr.JiLL อาจจะมีการร่วมโครงการอื่น ๆ กับพี่ตูนต่อไปค่ะ ร่วมทำบุญกันนะคะ

การซื้อ Dr.JiLL 1 ขวด ได้อะไรบ้าง ?

 • เซรั่มDr.JiLL G5 Essence PLUS 30 mL. 1 ขวด
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ขวด
 • ถุงผ้าพร้อมลายเซ็นพี่ตูน 1 ใบ
 • ได้ร่วมบริจาคมื้ออาหารให้กับเด็กๆที่ขาดแคลน
 • จัดส่งด่วนฟรีทุกวันทั่วประเทศ
 • กทม. ปริมณฑล ส่งแมสเซนเจอร์ภายในวันที่สั่งฟรี
ทุก ๆ บาทของคุณสามารถเป็นบริจาคได้ทุกวันไม่ต้องเปลี่ยนLifestyleใด ๆ เลย
เพราะสินค้าที่เราใช้ได้ในทุกวันมีส่วนร่วมในการบริจาคและสามารถทำได้ต่อเนื่อง
ผิวหน้าดีขึ้นแล้วยังทำให้น้อง ๆ อิ่มท้อง และเราได้อิ่มใจครับ
” เราจะมีความสุขแค่ไหน ถ้าเงินที่เราจ่ายไปสามารถทำประโยชน์ให้กับทุก ๆ คน “

โปรโมชั่นพิเศษ เซรั่ม Dr.JiLL ยอดขายอันดับ 1

Best Seller สินค้าขายดี

ลดครึ่งราคา

(ราคาปกติขวดละ 2,590 บาท

เก็บเงินปลายทางฟรี ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน

ข้อมูล Dr.JiLL เพิ่มเติม

โครงการ 1 อิ่ม

1 อิ่ม เป็นโครงการแรกที่ Dr.JiLL ตั้งใจตอบแทนสังคม นำโดย ” พี่ตูน บอดี้สแลม ” (อาทิวราห์ คงมาลัย) เป็นกระบอกเสียงแคมเปญของโครงการนี้ จุดประสงค์ของโครงการคือช่วยเหลือเรื่องอาหาร

อ่านเพิ่มเติม »

This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Cookies policy

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More Information

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Strictly Necessary Cookies
  Always Active

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

 • Analytic Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.

Save