JOIN US

1. จัดซื้อ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
– จัดหา Supplier รายใหม่ๆ ทำเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
– จัดหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า ทั้งในและต่างประเทศให้ทันกำหนดเวลา
– ติดต่อสั่งซื้อสินค้าเเละบริการกับทาง Supplier
– ติดตามสินค้าให้เข้าทันกำหนด และจัดเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
– ติดต่อตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า เอกสารการส่งมอบสินค้าเเละบริการ
– ประสานงาน สื่อสารงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างซัพพลายเออร์ ลูกค้า และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าได้ราคาและสินค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม
– จัดทำเอกสารใบขอราคาใบสั่งซื้อ เปิด PR,PO, รับ PO ตรวจสอบความถูกต้อง
– ตรวจรับของตามใบสั่งซื้อ ติดตามสถานะสินค้า ตรวจสอบสินค้า
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง/ชาย, สัญชาติไทย อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความละเอียด รอบคอบ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
ทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาที่จำกัดได้
มีความซื่อสัตย์ในงานที่รับผิดชอบ
มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้
***มีประสบการณ์จัดซื้อพิจารณาเป็นพิเศษ***

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Email : hr@drjl.co.th 

เบอร์โทร 066-1153194

2. Graphic 1 อัตรา
– ออกแบบ Graphic Design / Art work /ภาพประกอบ Content สำหรับสื่อทางออนไลน์ของบริษัท ได้แก่ YouTube, Facebook, Line, IG ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถไดคัท รีทัชภาพ จัดองค์ประกอบภาพได้ นำเสนอไอเดียได้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัยและจินตนาการจากข้อมูล เนื้อหา และทำออกมาเป็น Artwork ที่สวยงามได้
– ออกแบบและจัดทำ Artwork (ภาพนิ่งและวิดีโอ) เพื่อใช้ในการขายและสื่อสารช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง/ชาย, สัญชาติไทย อายุ 22 – 35 ปี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงาน‬มี Portfolio นำเสนอผลงาน
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ศิลปกรรมศาสตร์/นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง‬
มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานออกแบบ Graphic สื่อออนไลน์‬
เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมดังนี้ Photoshop, Illustrator (หรือ Premier pro ,After Effect , Adobe InDesign, 3ds Max)
‪มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ Online/Social Media Platform รวมไปถึงความแตกต่างในการแสดงผลผ่านขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ (Desktop/Tablet/Mobile)‬
มีความสามารถในการวางองค์ประกอบภาพ
มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้
***หากมี Portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

Email hr@drjl.co.th

เบอร์โทร 066-1153194

3. VDO Editor 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop(PS), Adobe illustrator (Ai), Premiere Pro หรือโปรแกรมตัดต่อที่ถนัด
– สามารถถ่ายและตัดต่อวีดีโอ เพื่อลงในสื่อ Social media ช่องทางต่างๆ ได้ เช่น YouTube, Facebook, Line, IG เป็นต้น
– มีความคิดสร้างสรรค์ การเลือกใช้ Visual effect ต่างๆ เรียบเรียงเรื่องราวได้ดี
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Mood and Tone ของชิ้นงาน
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และส่งงานทันตามที่เวลากำหนด
– มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์ / ความสวยความงาม / เครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง/ชาย, สัญชาติไทย อายุ 22 – 35 ปี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงาน‬มี Portfolio นำเสนอผลงาน
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ศิลปกรรมศาสตร์/นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง‬
มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงาน Motion Graphic / VDO Editor สื่อออนไลน์‬
เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมดังนี้ Photoshop, Illustrator (หรือ Premier pro ,After Effect , Adobe InDesign, 3ds Max)
มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละ Online/Social Media Platform รวมไปถึงความแตกต่างในการแสดงผลผ่านขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ (Desktop/Tablet/Mobile)‬
มีความสามารถในการวางองค์ประกอบภาพและเรียบเรียงวีดีโอ
มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้
***หากมี Portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

Email hr@drjl.co.th

เบอร์โทร 066-1153194

4. Product Specialist 1 อัตรา
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ : พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริม และเครื่องสำอางให้ออกขายได้อย่างมีคุณภาพ และตรงตามกำหนดการ โดยประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต ตั้งแต่กระบวนการพัฒนสินค้า, การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และ ตรวจสอบเอกสารกํากับการขึ้นทะเบียน Ingredients และข้อมูลสรรพคุณ , ฉลากและการแสดงคําเตือนของสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
– การเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ : ดําเนินการรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และจัดทําข้อมูลสินค้า เพื่อจัดอบรมให้แก่ฝ่ายขาย และผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการ update ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
– การประสานงาน สื่อสารข้อมูล: ประสานงานให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับแผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับนักธุรกิจได้เข้าใจ เช่น การจัดอบรมผลิตภัณฑ์ในงาน Event กิจกรรมของบริษัท, การจัดอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้พนักงาน
– ประสานงานกับซัพพลายเออร์ อาทิเช่น โรงงานผลิตสินค้า, บริษัทผู้ผลิต แพคเกจจิ้ง และฉลากผลิตภัณฑ์
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง/ชาย, สัญชาติไทย อายุ 25 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/สาขาที่เกี่ยวข้อง/มีประสบการณ์ทำงานด้านการคัดเลือกและพัฒนาเครื่องสำอาง
มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในการคัดเลือกและกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดในปัจจุบันและอนาคต
สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นสื่อสารได้ดี

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

Email hr@drjl.co.th

เบอร์โทร 066-1153194

5. Web Developer 1 อัตรา

– รับผิดชอบการสร้างเว็บไซต์ โดยทำงานร่วมกับดีไซเนอร์

– ปรับแต่งธีมและเทมเพลตตามความต้องการของลูกค้า

– สามารถใช้งาน HTML และ CSS ได้เป็นอย่างดี

– นำเสนอ รับผิดชอบงาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้ดี


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุ 25 – 45 ปี

มีตัวอย่างผลงานเว็บไซต์ที่พัฒนาหรือตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง

มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

สามารถบริหารโปรเจคและส่งมอบหมายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

มีประสบการณ์การทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

มีความเข้าใจ HTML, CSS, WordPress, Shopping carts หรือ CMS, PHP, JavaScript, JQuery, MySQL เป็นอย่างดี

หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้ เช่น Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีประสบการณ์การใช้ front-end framework เช่น Bootstrap หรือผลงาน Responsive website จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

Email hr@drjl.co.th

เบอร์โทร 066-1153194

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่เราได้เสนอให้แก่ท่านได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า